Služba Množstvo Cena
Základný individuálny kurz 15 individuálnych lekcií 350,- €
Permanentka na skupinové lekcie 20 vstupov 50,- €
Výcvik psa s ubytovaním 5 týždňov 500,- €
Výcvik psa s ubytovaním 8 týždňov 700,- €
Prevýchova psa s ubytovaním 5 týždňov a viac od 500,- €
Návšteva klienta doma mimo okresu DK   od 150,- €
Jeden tréning na našom cvičisku vo Veličnej   25,- €
Výcvikový tábor 3 dni a viac od 60,- €
Hotel pre psy 24 hodín 15,- €
Cestovné náklady 1 km 0,40 €

Aktuálny oznam:

Pravidelné tréningy s Jardom Labíkom vo Veličnej