Cvičisko Veličná (areál futbalového ihriska), Veličná pri D. Kubíne

Pondelok a štvrtok od 18.00 hod. 

Ceny vstupného:

10 vstupov / 30 €

20 vstupov / 50 €

V prípade nepriaznivého počasia sa prosím informujte o konaní tréningu na tel. čísle: 0944 302 978.

Aktuálny oznam:

Pravidelné tréningy s Jardom Labíkom vo Veličnej