Návšteva klienta doma - celodenná konzultácia

Služba zameraná na poskytnutie návodu, na výchovu a výcvik Vášho psa. Návšteva prebieha u klienta v doma. V domácom prostredí sú prejavy psa najprirodzenejšie, pretože sa jedná o jeho teritórium, ktoré dokonale pozná. Okruh problémov, ktoré pri návšteve riešim je široký. Klientovi odpovedám na všetky jeho otázky spojené so správaním jeho psa. Konzultácia je doplnená o praktické ukážky výcviku a riešenie problémového chovania. 

300 €  / 1 deň

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)